Sammen med min dygtige kollega Lone Ross Nylandssted (læge, ph.d.) afholder vi gennem CENTER FOR MINDFULNESS TIL BØRN et 8 dages kursusforløb for fagpersoner og forældre. Kurset er åbent for tilmelding nu og starter den 1. marts 2019 og slutter den 7. juni 2019. Kurset afholdes i vores hyggelige lokaler på : Kong Georgs Vej 12 - 2000 Frederiksberg. Der er maks 12 deltagere på kurset og vi har allerede tilmeldinger fra ergoterapeuter, speciallærere og psykologer.

Eksempler på ydelser:

 • Foredrag
 • Workshops over halve eller hele dage, eller kursusforløb
 • Forløb i insitutionen eller skole fx 8 gange

Skriv til sabrina@jleoni.com eller ring på telefon 27211201 så vi kan tale om, hvad du kunne være interesseret i. Så aftaler vi omfang og pris.

Jeg tager ud i hele landet og holder foredrag, workshops og kurser, der er særligt tilrettelagt jeres ønsker og behov. Jeg har gode erfaringer med temaer for foredrag/workshops:

 • Bevidst nærvær/mindfulness i forældreskabet (til forældre)
 • Mindfulness med børn i børnehaven og skolen (til fagpersoner og forældre)
 • Mindfulness med unge (henvendt til unge, hvor vi sammen afprøver øvelser)
 • Mindfulness med unge fx i uddannelsesregi (til fagpersoner)
 • Mindfulness med børn og unge med særlige behov
 • Det resiliensfremmende fællesskab i børnehaven eller skolen (fagpersoner)

Hvis du er nysgerrig på at komme i gang med at anvende Mindfulness-Baserede øvelser og lege i din børnehave eller skole/SFO, så kan du finde inspiration i min nyeste bog "Mindfulness med børn - øvelser og lege, der styrker nærvær, opmærksomhed og samvær" eller du kan kontakte mig, for at høre om andre muligheder.

Foredrag

Det er muligt at booke mig til at komme ud til jer (fx i daginstitution, skole, forening eller ungdomsuddannelse) og holde oplæg om, hvordan I kan anvende tilpassede mindfulnessøvelser med børn eller unge i jeres pædagogiske og didaktiske arbejde. Mine foredrag indeholder altid praktiske krops- og vejrtrækningsøvelser samt samarbejdslege, som de voksne selv får lov at afprøve, sådan at alle går derfra med en baggrundsviden og nok inspiration til selv at gå i gang med at begynde at integrere øvelser i dagligdagen.

Jeg kan både tilrettelægge kortere inspirationsforedrag på to timer, hel og halvdagskurser eller kursusforløb over flere dage. 

Mindfulness for grupper af børn eller unge

Jeg kan bookes til at komme ud til jer i børnehaven, skolen eller ungdomsuddannelsen og lave Mindfulness-Baserede gruppeforløb for de unge eller børnene. 

Mindfulness-mentor (et 8 dages uddannelsesforløb)

Er du en fagperson, der ønsker at fordybe dig mere i, hvordan du kan inddrage mindfulnessøvelser i dit arbejde med børn og unge, så kan du overveje om vores 8 dages Mindfulness-Mentor uddannelsesforløb er noget for dig. Uddannelsen tilbydes via Center for Mindfulness til Børn (CMB) - Læs mere om vores 8 dages uddannelse her.

Projektsamarbejde

Du kan altid kontakte mig, hvis du er interesseret i at drøfte muligheden for et kommende projektsamarbejde.

3-School.png

Herunder kan du læse mere om mindfulness til børn og unge i børnehave, skole eller ungdomsuddannelse

Mindfulness handler om at have et opmærksomt og bevidst nærvær - hvor man forholder sig venligt og åbent. Mindfulness til børn, er noget lidt andet end mindfulness til voksne - og mindfulness til unge placerer sig et sted midt imellem.

Gennem mindfulnessøvelser, der er tilpasset børn og unge kan man styrke børn og unges opmærksomhedsevne og koncentration, mindske stress, styrke en venlig og omsorgsfuld måde at forholde sig til sig selv og andre samt fremme evnen til bevidst at vælge, hvordan man vil handle frem for at reagere på autopilot. 

Mindfulness for unge

(Under opbygning)

  Mindfulness i skolen eller fritidstilbud/klub

  Børn og unge tilbringer en stor del af deres daglige liv i skole og fritidstilbud/klub. Her bliver de udfordret, stimuleret og udvikler deres faglige og sociale evner. Skolelivet kræver, at børnene er på – både i forhold til at være opmærksomme i undervisningstiden, men også i forhold til at navigere i de sociale fællesskaber og at sikre sig en plads i disse. Det er min overbevisning, at mange børn ville have glæde af at blive tilbudt små pauser i deres skole/SFO dag, hvor de også kan vende deres opmærksomhed ind ad, blive bedre til at styre sin opmærksomhed, at regulere sine følelser - og for de ældre børn at blive bedre til at stoppe op og bevidst vælge deres handlinger i pressede situationer.

  Når man laver mindfulnessøvelser sammen med børn og unge i skolen, så er det min erfaring, at det kan føre til:

  • mere ro i klassen/gruppen
  • større tolerance og accept af en selv og de andre omkring en
  • at børnene bliver bedre til at bruge deres fokuserede opmærksomhed og dermed øget koncentration
  • at børnene får en større selvfølelse
  • at børnene lærer, at de kan stoppe op og vælge deres handlinger i stedet for at reagere på autopilot

  Det er lettere at koncentrere sig og lære, hvis man har det godt i sin krop, sit sind og sammen med andre. Vi ved at afspændt koncentration er det bedste udgangspunkt for læring. Samtidig er det grundlæggende for en vellykket indlæring, at der er en tryg atmosfære i klassen og et sundt fælleskab.

  Mindfulness i skolen er et arbejde med konkrete øvelser, der støtter børn i at udvikle deres sociale og følelsesmæssige kompetencer, men samtidig anerkender og accepterer børnene med alt det, de indeholder. Mindfulnessøvelser i børnehave og skole kan bestå af:

  • Sanseøvelser
  • Krops og bevægelsesøvelser
  • Vejrtrækningsøvelser
  • Venlighedsøvelser

  Og blive suppleret af:

  • Massage
  • Historier
  • Voksenstrukturerede samarbejdslege der styrker samhørighed og selvreguleringskompetencer
  • Refleksiv dialog, temaer og begreber

  Jeg har gennem mine erfaringer med børnegrupper i skolen, udarbejdet mit eget idekatalog til forskellige temaer, der kan blive formidlet på børneniveau, for eksempel:

  • Fuld opmærksomhed og autopilot
  • Hjernen og hjernetræning
  • Opmærksomhedsmusklen
  • Vores åndedræt som en god ven
  • Sanserne
  • Det indre stille sted
  • Vores pauseknap
  • Vejrmelding
  • Snekuglen
  • Følelsesmæssigt stormvejr, at kaste et anker

  Der vil altid være en snak om temaet, men jeg lægger meget vægt på at lade børnene gøre sig erfaringer med det valgte tema gennem konkrete øvelser.

  Mindfulness i børnehaven

  Børn er på mange måder meget mere til stede i nu’et end voksne, og jo yngre barnet er, jo mere forholder det sig sådan. Børn i børnehavealderen reagere umiddelbart på deres følelser, også selv om de kan have svært ved at sætte ord på deres følelser.

  At arbejde med mindfulnessøvelser med de ældste børn i børnehaven er rigtig godt givet ud. Der vil selvfølgelig ikke være tale om mindfulnessøvelser der er meget abstrakte. Der vil snarere være tale om nogle indledende mindfulnessøvelser såsom konkrete afspændingsøvelser, yogastillinger, opmærksomhedslege, stop-start lege, og lege hvor den voksne regulerer børnene op og ned i tempo. Sanseøvelser er rigtig gode i børnehaven, samt rim, remser, rytmer og historier. Det er vigtigt, at øvelserne er korte, simple og sjove, og man skal inddrage fantasi, humor og leg så meget som muligt.

  Rent biologisk ved vi, at børns hjerne tager et modningsspring omkring 5-7 års alderen, derfor er hjernen i denne periode særlig påvirkelig i forhold til øvelser, der styrker børnenes evne til planlægning, fokuseret opmærksomhed og impulshæmning. Evner som er vigtige både i forhold til social og følelsesmæssig udvikling, samt indlæring.

  Hvis de store børns dagligdag i institutionen er præget af meget uro, larm og mange konflikter, så er det en god ide, at arbejde med daglige samlinger og pauser i løbet af dagen, hvor børnene mærker sig selv, og får mulighed for at falde til ro i deres krop. Samtidig kan voksenstyrede samarbejdslege styrke gruppens fælleskabsfølelse og dæmpe niveauet af konflikter.