Mindfulness og kognitiv terapi til børn og unge

Så er jeg blevet certificeret i Mindfulness Baseret Cognitiv Terapi tilpasset børn, unge og forældre - særlig med fokus på stress, ADHD og højtfungerende autisme.

Programmet hedder MyMind og er blevet udviklet under professor i klinisk psykologi Susan Bögels ved Institut for Psykologi - Amsterdam Universitet.

Metoden er innovativ og er blevet udviklet siden 2005 sideløbende med, at der i Holland og Canada bliver forsket i metodens effektivitet - ind til videre med meget lovende resultater. Blandt børn og unge med ADHD ses bl.a. bedre impulshæmning og øget koncentration og fokuseret opmærksomhed - og forældregruppen fortæller om mindsket stress i dagligdagen og mere kvalitet i relationen til deres barn.

Jeg bruger allerede nu metoden i min egen psykologpraksis STILLE STED i individuelle forløb, og arbejder på at oprette gruppeforløb.