Mindfulness med børn (2016)

Min bog Mindfulness med børn - Øvelser og lege, der styrker nærvær, opmærksomhed og samvær indeholder et inspirerende katalog med øvelser og lege til de 5-12 årige – lige til at gå i gang med i klassen, børnegruppen eller på gulvet derhjemme.

Læs et uddrag af bogen her.

Bogen indeholder:
• kortfattet baggrundsviden
• 30 forskellige mindfulnessøvelser
• forslag til temaer og historier, man kan arbejde med sammen med øvelserne
• 15 lege, der supplerer øvelserne
• viden om planlægning, strukturering og facilitering af børnegrupper
• forslag til strukturerede gruppeforløb til yngre og ældre børn
• planlægningsskema til mindfulnessforløb.

Mindfulness med børn er praksisorienteret og overskueligt bygget op. Den er skrevet til fagpersoner, der arbejder med børn i børnehaver, skoler og fritidsordninger, og kan også bruges af forældre.

 

 

Mindfulness for børn og unge (2012)

Min bog Mindfulness for børn og unge – teori og praktiske øvelser giver en bred introduktion til begrebet og metoden ’Mindfulness’, og det beskrives, hvordan mindfulness er blevet indarbejdet i den vestlige verdens interventionsstrategier og hvordan man kan forstå sit arbejde med mindfulness til børn og unge indenfor en udviklingspsykologisk forståelsesramme. I bogen beskrives forskellige interventioner, der trækker på mindfulness og som er blevet tilpasset til børn, unge og deres forældre.

Bogen giver en god baggrundsviden og et teoretisk udgangspunkt til både forældre, lærere, pædagoger, terapeuter/psykologer og andre voksne, der arbejder professionelt med børn og voksne. Samtidig har jeg lagt stor vægt på at videreformidle nogle konkrete øvelser, så ca. halvdelen af bogen er dedikeret til de praktiske øvelser, og hvordan man kan tilrettelægge en børnegruppe.

De mange inspirerende øvelser er ordnet i grupper med følgende overskrifter:

  • Åndedrætsøvelser
  • Sanseøvelser
  • Krops- og bevægelsesøvelser
  • Det indre trygge sted
  • Sammenhæng mellem vejrtrækning, krop og sind
  • Loving Kindness-øvelser (selvomsorgsøvelser)


Anmeldelser:

Link til Folkeskolens anmeldelse af min bog