Jeg tager ikke privatklienter i 2019, da jeg blandt andet arbejder med meditationsbaserede gruppeforløb for unge med angst for Københavns Kommune. Jeg kan fortsat kontaktes for workshops og foredrag.

Jeg er autoriseret psykolog, og integrerer meditationsarbejde i min terapiform.

Jeg tilbyder Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) tilpasset ældre børn og unge med forskellige former for mistrivsel eller diagnoser. Omdrejningspunktet for min terapi er et fokus på relationernes betydning og at genfinde en sund forankring i sig selv. Derfor inddrager jeg også arbejde med forældrene, når det er relevant.

Jeg er særligt uddannet i Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi til forældre, der oplever udfordringer i relationen til deres barn eller problemer i familiedynamikken.

Læs mere om mine terapi ydelser her

Jeg har gode erfaringer med at terapi i kombination med mindfulness-strategier kan være virksomt og givende for unge med opmærksomhedsvanskeligheder/ADHD, særlig sensitivitet, forskellige former for angst eller ASF. Der kan også være tale om en  mere generel oplevelse af pres/stress og mistrivsel i hverdagen, eller mere specifikke vanskeligheder såsom søvnproblemer eller eksamensangst.

Læs mere om Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi her

Jeg har bred erfaring i at holde foredrag og workshops/kurser i min mindfulness-baserede tilgang til børn, unge og forældre. Jeg har undervist gennem foreninger og på insitutioner og skoler - jeg er medstifter af Center for Mindfulness til Børn - hvor vi løbende opsamler og videreformidler ny viden indenfor feltet.

Læs mere om mine foredrag, kurser og projekter her

Jeg er forfatter til bøgerne 'Mindfulness med børn' (2016) og 'Mindfulness for børn og unge' (2012). Du kan læse mere om bøgerne nedenfor:

Forside mindfulness med børn.jpg

Mindfulness med børn (2016)

Min bog Mindfulness med børn - Øvelser og lege, der styrker nærvær, opmærksomhed og samvær indeholder et inspirerende katalog med øvelser og lege til de 5-12 årige – lige til at gå i gang med i klassen, børnegruppen eller på gulvet derhjemme.

Mindfulness med børn er praksisorienteret og overskueligt bygget op. Den er skrevet til fagpersoner, der arbejder med børn i børnehaver, skoler og fritidsordninger, og kan også bruges af forældre.

Læs et uddrag af bogen her.

Bogen indeholder:
• kortfattet baggrundsviden
• 30 forskellige mindfulnessøvelser
• forslag til temaer og historier, man kan arbejde med sammen med øvelserne
• 15 lege, der supplerer øvelserne
• viden om planlægning, strukturering og facilitering af børnegrupper
• forslag til strukturerede gruppeforløb til yngre og ældre børn
• planlægningsskema til mindfulnessforløb.

 

Forside mindfulness for børn og unge.jpg

Mindfulness for børn og unge (2012)

Min bog Mindfulness for børn og unge – teori og praktiske øvelser giver en bred introduktion til begrebet og metoden ’Mindfulness’, og det beskrives, hvordan mindfulness er blevet indarbejdet i den vestlige verdens interventionsstrategier, og hvordan man inddrage mindfulnessøvelser i sit møde med børn og unge. I bogen giver jeg et bud på, hvordan man kan forstå sit arbejde med mindfulness til børn og unge indenfor en udviklingspsykologisk forståelsesramme. Derudover beskriver jeg i bogen forskellige interventioner, der trækker på mindfulness og som er blevet tilpasset til børn, unge og deres forældre.

Bogen giver en god baggrundsviden og et teoretisk udgangspunkt til både forældre, lærere, pædagoger, terapeuter/psykologer og andre voksne, der arbejder professionelt med børn og voksne. Samtidig har jeg lagt stor vægt på at videreformidle nogle konkrete øvelser, så ca. halvdelen af bogen er dedikeret til de praktiske øvelser, og hvordan man kan tilrettelægge en børnegruppe.

De mange inspirerende øvelser er ordnet i grupper med følgende overskrifter:

  • Åndedrætsøvelser

  • Sanseøvelser

  • Krops- og bevægelsesøvelser

  • Det indre trygge sted

  • Sammenhæng mellem vejrtrækning, krop og sind

  • Loving Kindness-øvelser (selvomsorgsøvelser)

 

Anmeldelser:

Link til Folkeskolens anmeldelse af min bog